Bilgi ve Rezervasyon Hattı
 0258 271 46 16

Laodikeia Antik Kenti

MÖ 1. yüzyılda Anadolu'nun en önemli ve ünlü kentlerinden biridir. Kentin adı antik kaynaklarda daha çok “Lykos'un kıyısındaki Laodikeia” şeklinde geçmektedir. Diğer antik kaynaklara göre ise, kent MÖ 261-263 yılları arasında II. Antiokhos tarafından kurulmuş ve kente Antiokhos'un eşi Laodike'nin adı verilmiştir.

Denizli’nin 6 km kuzeyinde yer alan antik Laodikeia kenti, coğrafi bakımdan çok uygun bir noktada ve Lykos ırmağının güneyinde kurulmuştur. Hıristiyan dünyası için çok önemlidir. Çünkü kent M.S. 4. yy.’dan itibaren Kutsal Hac Merkezi olma gibi dinsel bir özelliğe sahip olmuştur. Bu nedenle İncil’de adı geçen ve Laodikeia Kilisesi adına vahiy gönderilen bir kentte Laodikeia Kilisesi’nin ortaya çıkarılması, bu kutsallığı bir kat daha artırmaktadır.

Bölge tarihi bakımından önemli bir kültür mirası olan antik kent tesisimize 19km mesafede bulunmaktadır.